U stvaranju BIM koncepta sudjelujemo više od 13 godina.            +386 (0)41 360 464              info@zivahisa.si

Open BIM

Koja je službena definicija Open BIM-a?

Open BIM (Building Information Modelling) jest univerzalni pristup grupnom projektiranju, izgradnji i upravljanju građevinama temeljen na otvorenim standardima i radnim procesima. Ideja Open BIM-a nastala je u udruzi buildingSMART-a i nekim od vodećih poduzeća za programsku opremu koja koriste podatkovni model buildingSMART.

Što je cilj koncepta Open BIM?

Jedini je cilj koncepta Open BIM-a promicanje otvorene („open“) suradnje u radnim procesima radi bolje koordinacije u projektima. Taj se cilj postiže jasnim definicijama, jasnim zahtjevima i uvažavanjem dobre prakse.

Tko je osmislio koncept Open BIM?

Koncept Open BIM osmislili su Tekla i GRAPHISOFT, a podržavaju ga razne udruge kao što je buildingSMART. Članovi Open BIM-a stalno prihvaćaju nove članove koji su spremni podržati opće ciljeve i ispuniti dogovorene zahtjeve.

Što nudi Open BIM?

Open BIM nudi različite prednosti različitim udrugama. A svima koji mu se pridruže Open BIM nudi:

 • Jasne zahtjeve i smjernice
 • Uporabu logotipa Open BIM
 • Dobrovoljno sudjelovanje

Zašto se uključiti u Open BIM?

Udruge diljem svijeta suočavaju se s poteškoćom rješavanja problema u suradnji. Koriste se različite metode rješavanja. Sve se više koristi otvorena („open“) suradnja u radnim procesima. Metoda otvorene (“open”) suradnje sve se više bira zbog hitnosti, jer projekti nalažu vrlo dobru koordinaciju rada, a ne zbog poslovnih strategija.

Pokret Open BIM podigao je otvorenu („open“) suradnju na visoku razinu, gdje istomišljenici stručnjaci u industriji AEC (arhitektura, inženjerstvo, graditeljstvo) nastoje osigurati da projekti budu dobro koordinirani, s malo pogrešaka te kvalitetni.

Pridruživanjem pokretu Open BIM dobivate jasne smjernice, primjere dobre prakse i međunarodnu prepoznatljivost. OTVORENA („OPEN“) SURADNJA → BOLJI BIM

Koji su uvjeti da postanete član Open BIM-a?

Open BIM u svoje redove prihvaća ponuđače programske opreme, udruge i projekte u industriji AEC. Logotip OPEN BIM™ jamči da programska oprema savršeno odgovara otvorenoj („open“) suradnji. Svaki sudionik programa Open BIM mora u potpunosti ispuniti sljedeće uvjete:

Ponuđači programske opreme:

 • Moraju razvijati programe koji doprinose BIM-rješenjima u industriji AEC
 • Moraju u potpunosti podržati najnoviji .ifc-standard
 • Moraju razvijati rješenja za poslovne procese BIM
 • Moraju javno braniti superiornost koncepta Open BIM
 • Moraju javno promovirati koncept Open BIM na sljedeće načine:
  • Na svojoj mrežnoj stranici moraju imati zaseban odjeljak posvećen Open BIM-u
  • Na dijelu mrežne stranice posvećenom Open BIM-u mora biti napisana službena definicija Open BIM-a
  • Logotip Open BIM mora se koristiti na dijelovima mrežne stranice posvećenim Open BIM-u
  • Odgovori na Često postavljana pitanja (FAQ) moraju biti napisani na mrežnoj stranici namijenjenoj Open BIM-u
  • Pri prezentaciji Open BIM-a mora se koristiti podloga Open BIM
  • Logotip Open BIM-a mora se koristiti za svaku službenu prezentaciju Open BIM-a

Udruge u industriji AEC

 • Moraju koristiti programe koje su razvili gore opisani ponuđači programske opreme
 • U svojim projektima moraju implementirati radne procese BIM
 • U svojim projektima moraju implementirati radne procese BIM u suradnji s drugim strukama, bez obzira na programsku opremu koju koriste drugi
 • Moraju javno promovirati koncept Open BIM na sljedeće načine:
 • Na svojoj mrežnoj stranici moraju imati zaseban odjeljak posvećen Open BIM-u
 • Na dijelu mrežne stranice posvećenom Open BIM-u mora biti napisana službena definicija Open BIM-a
 • Logotip Open BIM mora se koristiti na dijelovima mrežne stranice posvećenim Open BIM-u
 • Odgovori na Često postavljana pitanja (FAQ) moraju biti napisani na mrežnoj stranici namijenjenoj Open BIM-u
 • Mogu koristiti logotip Open BIM za promociju projekata

Građevinski projekti u industriji AEC

 • Moraju osiguravati jednake mogućnosti sudjelovanja u projektima bez obzira na programsku opremu koju koriste potencijalni sudionici
 • Moraju osiguravati potpuno razvijen radni proces BIM tijekom cjelokupnog projekta AEC
 • Moraju biti u potpunosti koordinirani korištenjem suradnje Open BIM na radnim procesima AEC
 • Mogu koristiti logotip Open BIM za promociju

Koje su prednosti Open BIM-a za ponuđače programske opreme?

Ponuđači programske opreme AEC, koji su članovi Open BIM-a, omogućuju svojim klijentima otvorenu (“open”) suradnju na projektima, što predstavlja veliku prednost na tržištu AEC-a. Programska oprema Open BIM međusobno je kompatibilna i ne ograničava druge skupine uključene u projekte.

Koje su prednosti Open BIM-a za udruge u industriji AEC?

Za razliku od „Close“ BIM strategije, „Open“ BIM strategija nudi velike pogodnosti za članove udruge:

 • Članovi udruge mogu raditi s trenutačno najboljim i najsuvremenijim rješenjima u svojoj struci bez rizika isključenja iz projekata BIM
 • Članovi udruge mogu u potpunosti ažurirati i nadograđivati programsku opremu bez obzira na projekte u kojima sudjeluju
 • Integracija tijeka rada znatno smanjuje pogreške u koordinaciji u usporedbi s golom kompatibilnošću datoteka različitih programskih alata.
 • Otvoreni („open“) standardi čine BIM-podatke dostupnima tijekom životnog ciklusa građevine

Koje prednosti Open BIM nudi za građevinske projekte u industriji AEC?

Građevinski projekti inherentno su proizvodi s vlastitim tržištem. Sa smanjenjem razlika u građevinskim materijalima i između tehnologija, Open BIM može znatno povećati potencijalnu vrijednost projekta na tržištu zahvaljujući svojim značajkama kao što je prenosivost. Open BIM nudi projektima pozitivnu oznaku koja vlasnicima, upraviteljima i najmoprimcima pruža bolje mogućnosti za nastavak korištenja digitalnog modela građevine.

Vrijednost informacija

Vrijednost BIM-a raste sve više, kako građevina prelazi u kasnije životne cikluse.

Koji su ključni problemi sudjelovanja u projektima AEC?

AEC-projekti, čak i oni najmanji, uključuju ozbiljne izazove suradnje. Uspješno završeni građevinski projekti rezultat su suradnje različitih stručnih timova, primjerice: arhitekata, raznih inženjera, ekipa glavnog izvođača i ekipa podizvođača. Te ekipe često imaju različite prioritete i pripadaju neovisnim udrugama sa sukobljenim interesima. Kao rezultat toga, u većini AEC projekata prisutni su sljedeći problemi suradnje:

 • Nedostatak sudjelovanja u radnim procesima → skupine ne usklađuju svoj rad, već samo dijele dokumentaciju
 • Izgubljene informacije tijekom prevođenja podataka → Izvorni podaci moraju biti prevedeni tako da budu korisni drugim skupinama
 • Problemi u interpretaciji podataka dobivenih od drugih skupina → podaci postaju stvarne informacije samo kada imamo dogovoreni postupak interpretacije
 • Ograničena uporaba podataka dobivenih od drugih skupina → informacije koje generira jedna skupina ne mogu se u potpunosti iskoristiti u drugim skupinama
 • Neusklađenost u obavješćivanju o promjenama → usklađivanje ne znači jednokratnu razmjenu informacija, već kontinuirani, dvosmjerni proces
 • Nedostatak međustrukovne koordinacije → potpuna međustrukovna koordinacija rješava probleme kao što su detekcija kolizija („collision detection“) popis materijala i količina („quantity takeoffs“) i problemi konstrukcije („Constructability issues“)
 • Nepostojanje preciznog i ispravnog modela za konstrukciju → zbog kasne koordinacije i izgubljenog vremena za izradu 2D nacrta, konstrukcija je izrađena na temelju skica umjesto revidiranih nacrta

Koje načine rješavanja problema u suradnji poznajemo?

Poznajemo tradicionalni, platformski (“platform”) i otvoreni (“open”) način rješavanja problema u suradnji.

 • Tradicionalni način obilježava korištenje tiskane dokumentacije za razne struke u projektima. Različite ploče koriste se za koordinaciju između različitih sustava građevine. Pojavili su se elektronički ekvivalenti za klasični papir, ali je metoda kao takva još uvijek ista.
 • S pojavom i implementacijom modeliranja pojavljuje se i BIM. BIM je podijeljen na dva osnovna načina.
  • Način rada „Platform“ odlikuje činjenica da je model izrađen s jednim programom, koji koriste različite struke.
  • Način „Open“ odlikuje činjenica da je model izrađen s nekoliko programa koje koriste različite struke.

Koje su značajke tradicionalnog načina?

Tradicionalni način interdisciplinarne suradnje temelji se na 2D tehnologiji (papirna dokumentacija, .dwg-format, .pdf-format… ). Značajke tradicionalnog načina:

 • Ograničeno sudjelovanje u radnim procesima → cijeli proces rada previše se oslanja na spremnost na suradnju različitih stručnih skupina
 • Otežano prevođenje podataka → cijeli tijek rada temelji se na formatima koji uzrokuju mnoge gubitke podataka
 • Nemogućnost iskorištavanja drugih podataka → zbog razlika u dokumentacijskim standardima nije moguće iskoristiti druge podatke
 • Ne postoji potpuna koordinacija projekata → zbog 2D prirode radnih procesa, projekti se ne mogu koordinirati s jednog mjesta ili iz jednog modela


Koje su značajke načina rada „platform“?

Prvi je važan način suradnje BIM način „platform“. U platformskom načinu rada, različite stručne skupine koriste jednu obitelj programa za izradu modela. Skup kompatibilnih podataka koji tvore takav model sam po sebi ima ozbiljne nedostatke:

 • Prijevod podataka nije moguć → ovaj je način obećavao da će riješiti sve probleme koordinacije, jer prijevod podataka nije moguć. Nažalost, to se nije desilo i metoda nije u stanju riješiti sve probleme
 • Nije moguće iskorištavati druge podatke → iako se način rada „platform“ odnosi na BIM, različite struke ne mogu iskorištavati integraciju. U tom smislu, način rada „platform“ ne donosi prednosti
 • Problemi s kompatibilnošću → svi uključeni u projekt moraju imati istu platformu i istu inačicu programa ako žele sinkronizirani model. Ako samo jedan sudionik nema odgovarajući program ili inačicu programa (potreban je jedinstven raspored ažuriranja programske opreme), to može uzrokovati probleme za sve sudionike u projektu

Koje su značajke načina rada „open“?

Još jedan važan način suradnje BIM-a jest otvoreni način suradnje na radnim procesima, koji zadovoljava sve potrebe poduzeća i projekata. Na taj se način može odabrati tko će sudjelovati u projektu prema razini profesionalnosti bez obzira na programsku opremu koju koriste. Značajke načina rada „open“:

 • Neovisnost sustava, → kao što sam naziv „open“ implicira, ovaj način rada omogućuje spajanje različitih struka najsuvremenijim programskim alatima, a da se pritom ne gube prednosti suradnje na projektima temeljenim na 3D modelima
 • Upravljanje i integritet podataka o otvorenim projektima BIM → u stvarnosti se od različitih struka očekuje da u potpunosti i odgovorno upravljaju svojim podacima. S „open“ sudjelovanjem u radnim procesima, integritet i upravljanje podacima u potpunosti su omogućeni. Upravljanje i koordinacija projekata potpuni su.
 • Transparentnost radnih procesa → „open“ suradnja omogućuje transparentne protokole i interpretacije podataka za sva potencijalna rješenja koja nastaju u fazama projekata
Natrag na vrh