U stvaranju BIM koncepta sudjelujemo više od 13 godina.             +386 (0)41 360 464              info@zivahisa.si

DDScad Electrical ǀ 2D-CAD ǀ 3D-BIM

Modul DDScad Electrical razvijen je s mišlju o tome što projektant električnih instalacija treba u svojem svakodnevnom radu. Omogućuje izradu i nadzor instalacijskih sustava i njihovih parametara; utičnica, rasvjete, gromobrana i uzemljenja, internetske i telefonske mreže, panik rasvjete, pametnih/KNX sustava, alarmnih sustava, sustava za dojavu požara...

PROBNA VERZIJA        


 • IZRAČUNI STRUJNIH KRUGOVA PREMA NORMI IEC 60364
 • AUTOMATSKO GENERIRANJE JEDNOPOLNIH, TROPOLNIH I BLOK SHEMA
 • OTKRIVANJE KOLIZIJA U STVARNOM VREMENU S AUTOMATSKIM IZBJEGAVANJEM
 • ČAROBNJAK ALARMA U STVARNOM VREMENU ZA IZRAČUNE I GEOMETRIJSKE POGREŠKE
 • SUSTAVI ZA VOĐENJE KABELA S INTEGRIRANIM KABELSKIM TRASAMA
 • IZRAČUNI VLASTITE/RELUX/DIALUX RASVJETE
 • UVOZ ELEMENATA IZ OBLAKA BIBLIOTEKE BIM OBJECTDetaljan opis funkcionalnosti

 • potpuno 2D i 3D projektiranje/modeliranje sustava: niski napon (detekcija prisutnosti, detekcija pokreta, foto-napon, mjerenje i kontrola...), rasvjeta, KNX, internet, telefon, hitni poziv, interfon, požar, alarm, zaštita, video nadzor, nadzor pristupa

  pametno projektiranje kabelskih sustava: kabelske police, kabelske ljestve, kabelski kanali, kabelski podni kanali, cijevi

 • automatsko crtanje jednopolnih električnih shema
 • automatsko crtanje tropolnih električnih shema
 • dvosmjerna komunikacija s alatima Relux i DIALux za izračun rasvjete
 • simulacija i planiranje prostora za senzore prisutnosti i pokreta
 • modeliranje gromobrana i izjednačavanje potencijala
 • biblioteka strujnih krugova i njihovih elemenata
 • mogućnost definiranja simultanog faktora za strujni krug ili cijeli razvodni ormarić
 • inteligentno kreiranje vertikalnih kabela, kabelskih polica, kabelskih ljestvi ili trasa do viših i nižih etaža
 • inteligentno kreiranje kabelskih vertikala, kabelskih polica, kabelskih ljestvi ili trasa podržanih izračunom duljine kabela
 • automatski izračun pada napona na opterećenju iz glavnog razvodnog ormarića, uključujući podormariće
 • automatski obračun pada napona na opterećenju u realnom vremenu
 • automatska provjera ispravnosti modela električnih instalacija
 • mogućnost preispitivanja kolizija između električnih instalacija u realnom vremenu
 • mogućnost pregleda kolizija električnih instalacija naspram strojarskim instalacijama ili modela građevine u realnom vremenu
 • funkcija otkrivanja električnih elemenata koji nisu spojeni na strujni krug
 • automatski prikaz parametara na elementima, kabelima, nosačima kabela i strujnim krugovima
 • mogućnost uređivanja prikaza parametara
 • inteligentna i aktivna razmjena parametara između elemenata u modelu i pripadajućih strujnih krugova u razvodnom ormariću
 • automatsko crtanje blokovskih shema za instalacije panik rasvjete, zaštite od požara, interneta i NN sustava
 • dvosmjerna komunikacija s alatom ETS (KNX)


Elektro nacrti

 • automatsko generiranje i ažuriranje stranica nacrta električnih instalacija, revizija i strujnih krugova

  automatsko generiranje i ažuriranje jednopolnih shema elektro nacrta

 • dvosmjerna komunikacija s mjernom opremom GMC-I
 • opsežna baza podataka simbola, elemenata i „makronaredbi“ strujnih krugova
 • automatsko numeriranje simbola, elemenata, stezaljki, sklopova i potencijalnih veza
 • automatsko upozoravanje na poddimenzionirane elemente
 • automatsko sprječavanje udvostručavanja veze s kabelom elemenata i stezaljki
 • automatsko generiranje i ažuriranje tropolnih shema nacrta električnih instalacija
 • potpuni 2D i 3D izgled ormarića
 • mogući prikaz izgleda razvodnog ormarića sa strane, u unutrašnjosti, vrata, 3D
 • automatski prikaz priključaka priključnog ormarića (patch panela) mreže i drugih sustava podataka
 • automatski prikaz KNX komponenti i strujnih krugova
 • grafički prikaz modula PLC, uključujući referencu za ulaze i izlaze modula


Inteligentna jezgra BIM/CAD

 • jezgra BIM/CAD na vlastitoj platformi koja radi na sustavu Windows
 • jezgra kompatibilna s mrežom ili poslužiteljem
 • višekorisnička funkcija na razini projekta
 • multidisciplinarno projektiranje
 • tehnologija projektiranja u više prozora
 • neograničen broj prozora i prikaza modela (2D, 3D, presjek, detalj)
 • mogućnost uvoza i izvoza formata kao što su: IFC, DWG, DXF, 3D DWG, RVT, RFA, STL, PDF, 3DS, JPG, TIFF, BMP, PNG...
 • integrirani upravitelj BCF za koordinaciju i komunikaciju s modelima IFC
 • integrirani uređivač DVG/DXF
 • zaseban omjer za radni model i tiskanu dokumentaciju u 2D i 3D
 • inteligentno i povezano dimenzioniranje elemenata građevine
 • inteligentna i parametarska 2D i 3D biblioteka elemenata
 • realističan prikaz gornjeg objekta u situacijama preklapanja dva objekta u prikazu tlocrta (OpenGL)
 • slobodna definicija presjeka i detalja u 2D i 3D
 • slobodna definicija zona kao funkcionalnih jedinica
 • inteligentna navigacija s 3D mišem (3Dconnexion)
 • automatsko multidisciplinarno uređivanje slojeva (Layer)
 • slobodan odabir omjera ispisa
 • automatske legende i zaglavlja za tiskanje dokumentacije
 • automatsko uređivanje popisa po građevini, etaži ili prostoriji

Inteligentni model građevine

 • fleksibilan i jednostavan rad s 2D podlogama i 3D modelima
 • sveobuhvatan i jednostavan odabir i uređivanje 2D i 3D elemenata
 • automatsko prepoznavanje prostorija na temelju podloga DWG i DXF
 • automatsko prepoznavanje prozora i vrata na osnovi podloga DWG i DXF
 • inteligentna dvosmjerna razmjena podataka OpenBIM s IFC-om (ISO 16739)
 • opsežna prezentacija 3D modela s renderima
 • multidisciplinarno otkrivanje potencijalnih kolizija u stvarnom vremenu
 • otkrivanje kolizija između strojarskih, električnih i instalaterskih (MEP) objekata, građevine...
 • jednostavno uređivanje modela građevine u slučaju arhitektonskih promjena
 • jednostavna ugradnja spuštenih stropova, krova i krovnih prozora
 • prilagodljivo projektiranje fotonaponskih polja na krovnim, fasadnim ili podnim površinama
 • napredno i dinamično generiranje otvora
 • mogućnost izvoza otvora u model IFC
 • automatski prikaz parametara prostorija
 • automatski izračuni površina i volumena prostorija
 • jednostavna integracija različitih strojarskih, električnih i instalaterskih (MEP) modela i građevine u jednu cjelinu
 • učinkovita projektna komunikacija i koordinacija projekta s pomoću BCF-formata
 • mogućnost izvoza građevine u formatima IFC i gbXML
 • sposobnost filtriranja popisa po građevini, etaži, prostoriji, razvodnom ormariću ili strujnom krugu


Zatraži ponudu

Molimo popunite obrazac za kontakt.

Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Podjetje d.o.o. zaštiti vaših osobnih podataka posvećuje posebnu pažnju i brigu. Detaljna pravila o korištenju i obradi vaših osobnih podataka možete pročitati u Pravilniku o privatnosti.
Natrag na vrh